26 اردیبهشت 1395

برنامه امتحانات خردادماه 95

روز

تاریخ

نام درس

شنبه

95/3/1

قرآن

دوشنبه

95/3/3

ریاضی

چهارشنبه

95/3/5

عربی

پنجشنبه

95/3/6

املای فارسی

شنبه

95/3/8

علوم تجربی

یکشنبه

95/3/9

انشای فارسی

سه شنبه

95/3/11

زبان انگلیسی

پنجشنبه

95/3/13

پیام های آسمان

یکشنبه

95/3/16

مطالعات اجتماعی

دوشنبه

95/3/17

آمادگی دفاعی

مولف: حسین ناصری
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبر - آموزشی - اطلاعیه

12 مهر 1393

آزمون تشخیصی

آزمون تشخیصی
اولین آزمون رسمی آموزشگاه تحت عنوان آزمون تشخیصی روز شنبه 93/7/12 (مطابق برنامه اعلام شده قبلی) بصورت هماهنگ برگزارگردید.
 
مولف: حسین ناصری
0  نظر
رتبه خبر: 3/9
(5 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبر - آموزشی
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1
   
نقشه سایت