کادر آموزشی و علمی  

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

 
محمد اکبری مقدم دبیر ریاضی لیسانس ریاضی  
علی شاه محمدی دبیر ریاضی لیسانس ریاضی

 

محمدجواد زارع مهرجردی دبیر ریاضی لیسانس ریاضی

 

رضا بشارتی دبیر ریاضی لیسانس ریاضی  
حسام درخشانی دبیر ریاضی فوق لیسانس ریاضی  
رضا شورابی دبیرریاضی فوق لیسانس ریاضی  
سعید دلیری نسب دبیر علوم لیسانس آموزش فیزیک  
سید داود موسوی دبیر علوم فوق لیسانس فیزیک بنیادی

 

حمید حلاجیان دبیر علوم فوق لیسانس زمین شناسی  
حمید رضا پوست فروشان دبیر علوم لیسانس آموزش فیزیک  
مجتبی خیر آبادی دبیر علوم فوق لیسانس فیزیک  
وحید عدالتی بزاز دبیر زبان فوق لیسانس زبان  
هاشم ملکی دبیر زبان لیسانس زبان  
رضا طالبی دبیر زبان لیسانس آموزش زبان  
مرتضی ناصریان دبیر ادبیات لیسانس ادبیات  
امید سلطانی دبیر ادبیات فوق لیسانس ادبیات  
رمضانعلی ایزانلو دبیر ادبیات فوق لیسانس
ادبیات
علی کلیدری دبیر ادبیات لیسانس ادبیات  
سیدعلی حسینی دبیر قرآن فوق لیسانس الهیات  
وحید خاصیان سرابی دبیر پیام - قرآن فوق لیسانس الهیات  
سیدعلی موسوی عمادی دبیر پیام - قرآن لیسانس دینی و عربی  
حسن نادری دبیر عربی لیسانس زبان و ادبیات عرب  
محمدرضا شفیعی دبیر قرآن لیسانس علوم قرآنی  
اصغر اصغری دبیر دفاعی لیسانس الهیات و معارف  
ابوالفضل رحمنی دبیر عربی دکتری ادبیات عرب  
مرتضی رحمتی دبیر پیام لیسانس الهیات و معارف  
سیدمحمد حسینی کاهوئی دبیر پیام لیسانس زبان و ادبیات عرب  
غلامرضا کریمی دبیر هنر لیسانس هنرهای تجسمی  
محسن پاکمنش دبیر هنر لیسانس هنرهای تجسمی  
سیدعلیرضا گلبوئی دبیر ورزش لیسانس تربیت بدنی  
حسین سربرجی دبیر ورزش لیسانس تربیت بدنی  
صادق حلاجان دبیر تفکر و سبک زندگی لیسانس الهیات  
حسین محمدی دبیر مطالعات فوق لیسانس علوم سیاسی  
جواد اسماعیل زاده دبیر مطالعات فوق لیسانس برنامه ریزی رفاه  
مهدی سوقندی دبیر مطالعات لیسانس علوم اجتماعی  

صادق زارع صفت

دبیر کار و فن آوری

دکتری برنامه ریزی

 

سعید نه بندان دخت دبیر کار و فن آوری لیسانس حرفه و فن

 

 

 
   
نقشه سایت