کادر اداری و اجرایی  

کادر اداری و اجرایی:

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

روز و ساعات حضور

عکس

علیرضا اسماعیلی مدیریت لیسانس شنبه تا پنجشنبه

موسی پارسا

معاونت
 آموزشی

لیسانس
 ریاضی

شنبه تا پنجشنبه
 

 

احسان سلمان زاده معاونت مالی و فن آوری
لیسانس شبکه های کامپیوتری-
 
فوق لیسانس مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 
شنبه تا پنجشنبه
جواد عامل معاون پایه نهم لیسانس شنبه تا چهارشنبه

جواد رمضانی

معاون پایه هفتم

لیسانس
  الهیات

شنبه تا چهارشنبه
 

 

بهادر بیتا معاون پایه نهم لیسانس شنبه تا چهارشنبه

جلال اصغری

معاون پایه هشتم لیسانس کامپیوتر

شنبه تا پنجشنبه
 

 

آرمان جعفری پور

مشاور

فوق لیسانس
 روانشناسی

یکشنبه - سه شنبه-چهارشنبه
 

 

جعفر سروری

معاونت اجرایی

فوق دیپلم
 برق

شنبه تا پنجشنبه
 

 

محسن تازیکی معاون پایه هفتم

لیسانس کامپیوتر

شنبه تا چهارشنبه

 
علیرضا ترخانی مسئول آزمایشگاه فوق لیسانس فیزیک شنبه - دوشنبه
علی اصغر جوکار سرایدار دیپلم
همه روزه
ساعات کاری مدرسه
 

 

صدوقی خدمات ابتدایی

شنبه تا پنجشنبه

 

رمضانعلی احمدی

خدمات

ابتدایی

شنبه تا پنجشنبه

 

 

 

 

 
   
نقشه سایت