کادر اداری و اجرایی  

کادر اداری و اجرایی:

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

روز و ساعات حضور

عکس

علیرضا اسماعیلی مدیریت لیسانس شنبه تا پنجشنبه

موسی پارسا

معاونت
 آموزشی

لیسانس
 ریاضی

شنبه تا پنجشنبه
 

 

احسان سلمان زاده معاونت مالی و فن آوری
لیسانس شبکه های کامپیوتری-
 
فوق لیسانس مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 
شنبه تا پنجشنبه
جواد عامل معاون پایه هشتم لیسانس شنبه تا چهارشنبه

جواد رمضانی

معاون پرورشی

لیسانس
  الهیات

شنبه تا چهارشنبه
 

 

حمید علیمحمدی معاونت اجرایی لیسانس ریاضی شنبه تا 5 شنبه
حسن درخشنده مشاوره لیسانس مشاوره شنبه تا 4 شنبه

 

جواد معدنی معاون پایه هفتم لسانس ادبیات شنبه تا 5شنبه

 

 
عباس درستی معاون پایه هفتم فوق لیسانس نهج البلاغه شنبه تا 5شنبه  
محسن تازیکی معاون پایه نهم

لیسانس کامپیوتر

شنبه تا چهارشنبه

 
ابوالفضل حیدری معاون پایه هشتم لیسانس حرفه و فن شنبه تا 4شنبه
سیدمجید قائمی معاون پایه نهم لیسانس الهیات شنبه تا 5شنبه  
صدوقی خدمات ابتدایی

شنبه تا پنجشنبه

 

علیرضا روحانی سرایدار سیکل شنبه تا 5شنبه  

 

 

 

 
   
نقشه سایت