ساختار مدرسه راهنمایی امام رضا (ع) - واحد 9  

راهنمای اتاقهای مدرسه راهنمایی امام رضا (ع) – واحد 9

طبقه منهای یک :

نمازخانه – کتابخانه – اتاق سمعی بصری – کارگاه رایانه آزمایشگاه - کارگاه

 

طبقه همکف :

اتاق مدیریت معاون آموزشی - معاون پرورشی معاون اجرایی- اتاق مشاوره - کلاسهای نهم و هشتم

 

طبقه اول :

اتاق معاون فناوری - اتاق ریاضی تشکلات کلاس های هفتم و هشتم

 

   
نقشه سایت